web analytics

طراحی سایت شرکت انیس راهیان

شرکت انیـس راهیان در سال 1389 با شـماره ثبت 415567 بـر پایـه کسـب و کار مسئـولانه در سـه گروه با مدیـریت مرکزی در زمینـه خدمات ذیـل شــروع به فعالیت نموده است. با توجه به این مطلب که پایبندی شرکت ها و موسسات به مسئولیت اجتماعی تاثیر بسیار زیادی در جامعه دارد. انیس راهیان نیز همین اصل را سرلوحه خود قرار داده و با درنظر گرفتن نوع سلیقه ها و متغیر بودن هزینه ها در برگزاری مجالس ترحیم با در دست داشتن کاملتریین منابع اولیه و همچنین پرسنل و همکاران با تجربه و کار آزموده خدمات ویژه خود را با توجه به قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به شما مشتریان عزیز ارائه مینماید. لذا در این راستا به جهت بهبود و سرعت بخشیدن به خدمات مورد نیاز شرکت انیس راهیان اقدام به صدور کارت حمایت معنوی با شرایط ویژه نموده استCategory: طراحی سایت شرکتی

تاریخ: 13/12/1393

نام پروژه: انیس راهیان

نوع وب سایت: شرکتینمایش وب سایت پروژه